Aktiviteter

Digitale kurs

Meld deg på kurs og fagsamlinger på nett

Fysiske kurs med oppmøte

Meld deg på kurs og fagsamlinger med fysisk deltakelse

Lovpålagt opplæring i diisocyanater

For ansatte i industri, bygg og anlegg, bilbransjen og andre som bruker kjemikalier som inneholder diisocyanater